ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ปล่อยตัวผู้ที่เข้ารับการกักกันเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (Quarantine) เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( covid-19



รายละเอียด :
    วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 11.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ นำโดยนายพรภิรมย์ คมขำ นายก อบต.อุใดเจริญ พร้อมด้วย นางสาวสุมิตรา แซ่หลี รองปลัด อบต.อุใดเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผัง 34 ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.อุใดเจริญ หมู่ที่ 3 เจ้าหน้าที่ อบต.อุใดเจริญ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมปล่อยตัวผู้ที่เข้ารับการกักกันเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (Quarantine) เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( covid-19 ) ณ สถานที่กักกันฯ วัดนิคมประชาราม ผัง 36 หมูที่ 3 ซึ่งครบกำหนดระยะเวลากักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน จำนวน 3 คน ดังนี้ 1. นางสาวกาญจนา โรจนรัตน์ อายุ 21 ปี เดินทางมาจาก จังหวัดนนทบุรี 2. นายชาญวิทย์ คงทน อายุ 37 ปี เดินทางมาจาก จังหวัดพังงา 3. นางสาวณัฐกานติ ตันบรรจง อายุ 29 ปี เดินทางมาจาก จังหวัดพังงา ซึ่งทั้ง 3 คน เข้ารับการกักกันตัวด้วยความสมัครใจ ตั้งแต่วันที่ 14 - 27เมษายน 2563
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563    อ่าน 36 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**