ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ขอบคุณคณะผู้บริหาร
รายละเอียด :
    เนื่องในโอกาสสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ราชการ วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นวันสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่น นายพรภิรมย์ คมขำ ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ นายพิพัฒน์ สอนคง ดำรงตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ นายประคิ่น สังข์แก้ว ดำรงตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ และนายสมชาย ไชยธาดา ดำรงตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ ในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญขอขอบคุณในความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ ในการบริหารงาน กำกับ ดูแล ควบคุม ติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัดเป็นอย่างดี ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข สมหวังดั่งใจในสิ่งอันพึงปรารถนา สุขภาพพลานามัยแข็งแรง ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยทั้งปวงตลอดไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564    อ่าน 20639 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**