ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : นายยงยุทธ ถนอมศรีมงคล นายอำเภอควนกาหลง เป็นประธานในการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญรายละเอียด :
    วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเจ๊ะดาหนี ทิ้งปากถ้ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ ให้การต้อนรับ นายยงยุทธ ถนอมศรีมงคล นายอำเภอควนกาหลง เป็นประธานในการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ เพื่อพิจารณาเลือกประธาน รองประธานและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ โดยนายบ่าวดาด หลังเมือง ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ นายเดชา อยู่ทอง ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ และนายเจ๊ะดาหนี ทิ้งปากถ้ำ ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ ตามมติของที่ประชุม การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี และการกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ. 2565) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564    อ่าน 2377 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**