ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ

เรื่อง  ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี  พ.ศ. 2561 – 2564  ต่อเจ้าพนักงานประเมิน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 36 คน