ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การขายทอดตลาดพัสดุ ครภัณฑ์ชำรุด
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบรอหารส่วนตำบลอุใดเจริญ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครภัณฑ์ชำรุด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มกราคม. 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 81 คน