ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับสมัคบุคลทั่วไปใน พท.ต.อุใดเจริญเพื่อฝึกอบรมสมาชิก อปพร.หลักสูตรจัดตั้ง อปพร.ใหม่
  รายละเอียด :

ประชาสัมพันธ์ด้วยทาง อบต.อุใดเจริญจะเปิดรับสมัคบุคลทั่วไปใน พท.ต.อุใดเจริญเพื่อฝึกอบรมสมาชิก อปพร.หลักสูตรจัดตั้ง อปพร.ใหม่ จำนวน 20 คน โดยให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านมาสมัครได้ที่ อบต.อุใดเจริญได้ทุกวันในเวลาราชการ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 244 คน