ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญเข้าร่วมกิจกรรม Big cleaning Day
  รายละเอียด :

 เรียนท่านผู้บริหาร ท่าน ส.อบต. พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.อุใดเจริญ ทุกท่าน ในวันที่ ๔ เมษายน ๖๑ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น.ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Big cleaning Day (ทำความสะอาด เก้็บขยะ) ณ สนามกีฬาบ้านผัง ๓๔ ร่วมกัน ตามโครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน " สตูล เมืองสะอาด" จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมทำกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 เมษายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 58 คน