ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญร่วม โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
  รายละเอียด :

 เชิญร่วม โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

( จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ์ฯ ตามรอยพระบาทยาตรา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 และจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" )
องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
ในวันอาทิตย์ ที่ 9 กันยายน 2561
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 45 คน