ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกทางหลวง 4137 - บ้านอุใดเจริญ หมู่ที่ 2
  รายละเอียด :

 เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกทางหลวง 4137 - บ้านอุใดเจริญ หมู่ที่ 2

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 23 คน