ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : โครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน)
  รายละเอียด :

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 54 คน