ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศกำหนดยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2553
  รายละเอียด :

ประกาศกำหนดยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2553

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ยื่นแบบและชำระได้ตั้งแต่  มกราคม - กุมภาพันธ์  2553

ภาษีป้าย  ยื่นแบบและชำระได้  ตั้งแต่  มกราคม - มีนาคม  2553

ภาษีบำรุงท้องที่  ชำระได้ตั้งแต่  มกราคม - เมษายน  2553

 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มกราคม. 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 450 คน