ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การรับลงทะบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  รายละเอียด :

 

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักปลัด อบต.อุใดเจริญ โทร 074-775080 ในวัน และเวลาราชการ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 318 คน