ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญร่วมกิจกรรม โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด
  รายละเอียด :

ขอเชิญร่วมกิจกรรม

 

โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด

ในวันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๕

 

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

  ศาลาเอนกประสงค์ ตลาดนัดบ้านผัง 1 หมู่ที่ 1 ต.อุใดเจริญ

อ.ควนกาหลง จ.สตูล

สนับสนุนโดย อบต.อุใดเจริญ  ร่วมกับ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล

 

รับสมัครหมู่บ้านละ 5 ครอบครัวๆละ 2 คน 

สมัครได้ที่ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ

ติดต่อสอบถาม    โทร.  0-7477-5080
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 611 คน