ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต #ไม่ทนคนโกง
  รายละเอียด :

 

สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต #ไม่ทนคนโกง

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

https://www.nacc.go.th/categorydetail/2020070115485745/20200702141156?

 

Music Video #ไม่ทนคนโกง

 

 

 

 

Clip Viral #ไม่ทนคนโกง

 

 

 

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 220 คน