ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือกโครงการปรับปรุงถนนราดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผัง 36 หมู่ที่ 3 - บ้านผัง 34 หมู่ที่ 2
  รายละเอียด :

 เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือกโครงการปรับปรุงถนนราดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผัง 36 หมู่ที่ 3 - บ้านผัง 34 หมู่ที่ 2

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 274 คน