ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญชวนให้หน่วยงาน ประชาชนที่มีขยะอันตราย นำขยะอันตราย มารวบรวมไว้ ณ อบต.อุใดเจริญ
  รายละเอียด :

 แจ้งประชาสัมพันธ์

วันที่ 17-18 มีนาคม 2564
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.อุใดเจริญ จะรวบรวมขยะอันตราย นำส่ง อบจ.สตูล
ขอเชิญชวนให้หน่วยงาน ประชาชนที่มีขยะอันตราย นำขยะอันตราย มารวบรวมไว้ ณ อบต.อุใดเจริญ ก่อนวันที่ 17 มีนาคม 2564
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 169 คน