ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2554
  รายละเอียด : ดูได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้า อบต.
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 578 คน