คู่มือประชาชน
เรื่อง : ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านขอหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร และการขออนุญาตประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถาน
  รายละเอียด :

 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านขอหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร และการขออนุญาตประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ


https://fulafia.edu.ng/contact/-/slot-online/
http://www.dasuten.utn.edu.ar/misc/farbtastic/-/slot-online/
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 27 คน