ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้สมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
  รายละเอียด :

 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 133 คน