ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีสิทธิ
  รายละเอียด :

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 119 คน