ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยา เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา
  รายละเอียด :

 สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยา เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา

https://drive.google.com/drive/folders/1LrVCOp2LIemVTZfWd0GE0eqxAxA7BaAl

 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 119 คน