ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสตูล ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ตำบลอุใดเจริญ ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์อัยกา
  รายละเอียด :

 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสตูล ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ตำบลอุใดเจริญ ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธ์ อบต.อุใดเจริญ เวลา 09.30 – 10.30 น.

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 95 คน