ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ

เรื่อง รับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 117 คน