ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การจัดงานประเพณีชักพระ (ครั้งที่ 20) ประจำปี พ.ศ. 2563
74
15 ก.ย. 2563
2 ขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
17
01 ก.ย. 2563
3 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บในปี พ.ศ.2523
12
29 ส.ค. 2563
4 สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต #ไม่ทนคนโกง
26
27 ส.ค. 2563
5 องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จ.สตูล มีความประสงค์ จะดำเนินการจัดจ้างซ่อมป้ายประชาสัมพันธ์ LED
37
25 ส.ค. 2563
6 ผลการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
16
21 ส.ค. 2563
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 1 คน
14
20 ส.ค. 2563
8 ขยายเวลาการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 1 คน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
17 ส.ค. 2563
9 ผลการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
98
14 ส.ค. 2563
10 ให้บริการทำหมันสัตว์ (สุนัข - แมว) ดาวน์โหลดเอกสาร
59
12 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16