ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปรูกสร้าง พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
17 ม.ค. 2565
2 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายประจำปี 2565
16
13 ม.ค. 2565
3 การป้องกันอันตรายจากการเล่นจุด ดอกไม้เพลิง พลุ ตะไล หรือ การปล่อยโคมลอยโคมควัน โคมไฟ ในช่วงเทศกาลปีใหม่
23
29 ธ.ค. 2564
4 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสตูล ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ตำบลอุใดเจริญ ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์อัยกา ดาวน์โหลดเอกสาร
34
15 ธ.ค. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งเตือนตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการจัดการสิ่งปฏิก
38
15 ธ.ค. 2564
6 สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยา เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา
31
13 ธ.ค. 2564
7 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ (ผ.ถ.5/8)
67
28 พ.ย. 2564
8 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ (ส.ถ.5/8)
49
28 พ.ย. 2564
9 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
15 พ.ย. 2564
10 วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีสิทธิ
51
02 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24