ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ 2563 ชุดที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
19 มี.ค. 2563
92 รับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
05 มี.ค. 2563
93 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ
157
22 ม.ค. 2563
94 ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ อบต.อุใดเจริญ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
24 ธ.ค. 2562
95 แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปรูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
23 ธ.ค. 2562
96 แนวทางปฏิบัติตาม พรบ.การทวงหนี้ 2558
163
06 ธ.ค. 2562
97 ประกาศบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ 2563 ชุดที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
26 พ.ย. 2562
98 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ
195
21 พ.ย. 2562
99 เชิญร่วมงานประเพณีชักพระ ประจำปี ๒๕๖๒
164
04 ต.ค. 2562
100 การรับลงทะบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
240
04 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24