ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ
174
22 ม.ค. 2563
102 ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ อบต.อุใดเจริญ ดาวน์โหลดเอกสาร
56
24 ธ.ค. 2562
103 แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปรูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
23 ธ.ค. 2562
104 แนวทางปฏิบัติตาม พรบ.การทวงหนี้ 2558
183
06 ธ.ค. 2562
105 ประกาศบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ 2563 ชุดที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
26 พ.ย. 2562
106 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ
215
21 พ.ย. 2562
107 เชิญร่วมงานประเพณีชักพระ ประจำปี ๒๕๖๒
182
04 ต.ค. 2562
108 การรับลงทะบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
264
04 ต.ค. 2562
109 ประกาศผลการประมูลตลาดนัดผัง 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
16 ก.ย. 2562
110 ประกาศ การใช้น้ำประปา พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
16 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24