ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศ การใช้น้ำประปา พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
16 ส.ค. 2562
122 ประมูลราคาให้เช่าตลาดนัดบ้านผัง 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ ดาวน์โหลดเอกสาร
367
05 ส.ค. 2562
123 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ
345
02 ส.ค. 2562
124 สร้างรายได้โดยให้เช่าที่พักกับ Airbnb
229
22 ก.ค. 2562
125 องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญออกสำรวจข้อมูลรายละเอียดการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ตำบลอุใดเจริญ ดาวน์โหลดเอกสาร
214
03 ก.ค. 2562
126 รับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุตำบลอุใดเจริญ ประจำปี พ.ศ 2562
218
02 ก.ค. 2562
127 รับบริการชำระภาษีผ่านทางธนาคารกรุุงไทย ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดาวน์โหลดเอกสาร
229
27 มิ.ย. 2562
128 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ
248
12 มิ.ย. 2562
129 การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันครั้งที่ 7 ประเทศไทย และกิจกรรมรณรงค์วันจักรยานโลก ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
227
02 พ.ค. 2562
130 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 2562
303
02 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26