ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
222
09 เม.ย. 2562
132 ขอเชิญร่วมการให้บริการของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
206
18 มี.ค. 2562
133 ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
184
25 ก.พ. 2562
134 ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำปรโยชน์รับเข้าทำประโยชที่ดิน
209
28 ม.ค. 2562
135 อบต.อุใดเจริญ ขอเชิญชวน 👨‍👩‍👦‍👦พี่น้องประชาชน 📰ยื่นแบบ และชำระภาษี💲 ประจำปี 2562
271
21 ม.ค. 2562
136 รับบริจาคมือถือเก่าไม่ใช้แล้ว ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ตามโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" เพื่อนำรายได้จากการรีไซเคิลโทรศัพท์เก่า ไปจัดหาหนังสือให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
342
10 ม.ค. 2562
137 การปรับปรุงคู่มือประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต ดาวน์โหลดเอกสาร
221
12 ธ.ค. 2561
138 ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง 2561 วันที่ 22 พ.ย. 61 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านไร่สาธิต
237
15 พ.ย. 2561
139 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
234
13 พ.ย. 2561
140 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
340
13 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25