ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 การให้บริการด้านการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
20 ส.ค. 2561
142 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
138
11 ก.ค. 2561
143 การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ ดาวน์โหลดเอกสาร
175
30 เม.ย. 2561
144 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
137
20 เม.ย. 2561
145 เชิญเข้าร่วมกิจกรรม Big cleaning Day
172
03 เม.ย. 2561
146 รับสมัคบุคลทั่วไปใน พท.ต.อุใดเจริญเพื่อฝึกอบรมสมาชิก อปพร.หลักสูตรจัดตั้ง อปพร.ใหม่
197
20 มี.ค. 2561
147 การแต่งกายการมาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลอุใดเจริญ
173
22 ก.พ. 2561
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผัง 42 ชอยเต็มใจ หมู่ที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
156
31 ม.ค. 2561
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผัง 120 ซอยในกลุ่ม 30 หมู่ที่ 7 โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
164
31 ม.ค. 2561
150 การขายทอดตลาดพัสดุ ครภัณฑ์ชำรุด ดาวน์โหลดเอกสาร
203
22 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24