ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
249
01 ก.พ. 2554
142 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
402
01 ธ.ค. 2553
143 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 4/2553
326
01 ธ.ค. 2553
144 เชิญรับฟังรายการ "ผู้ว่าพบประชาชน"
543
15 พ.ย. 2553
145 ประกาศ เรื่องรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
347
01 พ.ย. 2553
146 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
298
06 ส.ค. 2553
147 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 3/2553
280
06 ส.ค. 2553
148 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
303
11 พ.ค. 2553
149 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 2/2553
267
11 พ.ค. 2553
150 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2553
388
29 มี.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16