ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 การปรับปรุงคู่มือประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต ดาวน์โหลดเอกสาร
236
12 ธ.ค. 2561
142 ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง 2561 วันที่ 22 พ.ย. 61 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านไร่สาธิต
261
15 พ.ย. 2561
143 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
255
13 พ.ย. 2561
144 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
359
13 พ.ย. 2561
145 ซัมมิท แคปปิตอล ชวนร่วมประกวดออกแบบโลโก้โครงการ กลับบ้านปลอดภัย
251
30 ต.ค. 2561
146 เชิญร่วมงานประเพณีชักพระ ระหว่างวันที่ 24-27 ตุลาคม 2561 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านไร่สาธิต หมู่ที่ 9 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล
398
08 ต.ค. 2561
147 ประกวดออกแบบ การ์ตูนคาแรคเตอร์ ท่าทางที่อยากเห็นและไม่อยากเห็นในครอบครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
254
08 ต.ค. 2561
148 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
211
03 ต.ค. 2561
149 โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน
266
05 ก.ย. 2561
150 โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
267
05 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26