ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
185
20 เม.ย. 2561
152 เชิญเข้าร่วมกิจกรรม Big cleaning Day
221
03 เม.ย. 2561
153 รับสมัคบุคลทั่วไปใน พท.ต.อุใดเจริญเพื่อฝึกอบรมสมาชิก อปพร.หลักสูตรจัดตั้ง อปพร.ใหม่
245
20 มี.ค. 2561
154 การแต่งกายการมาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลอุใดเจริญ
226
22 ก.พ. 2561
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผัง 42 ชอยเต็มใจ หมู่ที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
209
31 ม.ค. 2561
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผัง 120 ซอยในกลุ่ม 30 หมู่ที่ 7 โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
213
31 ม.ค. 2561
157 การขายทอดตลาดพัสดุ ครภัณฑ์ชำรุด ดาวน์โหลดเอกสาร
256
22 ม.ค. 2561
158 เรียนเชิญ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
11 ม.ค. 2561
159 ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ดาวน์โหลดเอกสาร
196
07 ธ.ค. 2560
160 สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ดาวน์โหลดเอกสาร
205
29 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25