ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ เรื่อง รายงานแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
233
11 ต.ค. 2560
162 เชิญเข้าร่วมกิจกรรมตามรอยพระบาทยาตรา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 วันที่ 9 กันยายน 2560 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา บ้านไร่สาธิต หมู่ที่ 9 ตำบลอุใด ดาวน์โหลดเอกสาร
203
07 ก.ย. 2560
163 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
223
23 ส.ค. 2560
164 วินัยและการรักษาวินัย ดาวน์โหลดเอกสาร
209
23 ส.ค. 2560
165 แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
219
08 ส.ค. 2560
166 ขอเรียนเชิญร่วมงานหล่อเทียนพรรษา ณ วัดอุไดพัฒนาวาส (ผัง 3) ในวันที่ 5 - 6 ก.ค. 60 และร่วมถวายเทียนพรรษา พร้อมผ้าอาบน้ำฝน ในวันเสาร์ที่ 8 ก.ค. 60 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
04 ก.ค. 2560
167 แผนปฎิบัติการและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
222
21 มิ.ย. 2560
168 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
15 มิ.ย. 2560
169 ประกาศ อบต.อุใดเจริญ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อบต.อุใดเจริญ (พ.ศ.2560-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
212
24 พ.ค. 2560
170 ประกาศ อบต.อุใดเจริญ เรื่องประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
285
07 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25