ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ วินัยและการรักษาวินัยพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
1636
20 เม.ย. 2559
182 โรงงานยาสูบ รับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการเข้าทำงาน ในตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 18 อัตรา วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
256
08 มี.ค. 2559
183 เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นด้านการเกษตร และแหล่งน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
324
18 ก.พ. 2559
184 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด ดาวน์โหลดเอกสาร
270
17 ก.พ. 2559
185 ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันมหกรรมกีฬาครั้งที่ 12
260
11 ก.พ. 2559
186 กำหนดการชำระภาษีประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
04 ม.ค. 2559
187 จัดทำโครงการอบรมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระภาษีให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2559
250
14 ธ.ค. 2558
188 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณประจำปี2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
317
01 ธ.ค. 2558
189 หลักเกณฑ์การประกวดกระทง โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
341
20 พ.ย. 2558
190 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
17 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26