ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2555และวันเริ่มสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2556
467
15 ก.พ. 2555
202 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2554
524
06 ธ.ค. 2554
203 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
473
06 ธ.ค. 2554
204 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญสมัยสามัญ สมัยที่ 3 / 2554
496
02 ส.ค. 2554
205 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
486
02 ส.ค. 2554
206 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
1158
28 ก.ค. 2554
207 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1030
28 ก.ค. 2554
208 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
935
21 ก.ค. 2554
209 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ พนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1057
11 ก.ค. 2554
210 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
772
11 ก.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24