ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม ปรึกษา สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ
153
06 ส.ค. 2564
42 เผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ
138
06 ส.ค. 2564
43 ขอเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลของกรมที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
128
04 ส.ค. 2564
44 การขออนุญาตเดินทางเข้า-ออก จังหวัดสตูล ดาวน์โหลดเอกสาร
157
09 ก.ค. 2564
45 จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ อัตราเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ภาษีที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
180
22 มิ.ย. 2564
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
154
22 มิ.ย. 2564
47 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
14 มิ.ย. 2564
48 ขอความร่วมมือครัวเรือน/สถานประกอบการ ให้ข้อมูล สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565
151
08 มิ.ย. 2564
49 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย ดาวน์โหลดเอกสาร
36
07 มิ.ย. 2564
50 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
07 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26