ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 แจ้งเพื่อทราบครับเนื่องจากรถบรรทุกน้ำ อบต.อุใดเจริญ ชำรุดกำลังดำเนินการซ่อมแซม
114
16 มี.ค. 2564
52 การลดขยะ ด้วยแนวคิด 3R
98
08 มี.ค. 2564
53 รับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
05 มี.ค. 2564
54 การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
518
04 มี.ค. 2564
55 ผู้ที่จะรับเงินเบี้ยความพิการได้ จะต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ และบัตรประจำตัวคนพิการต้องไม่หมดอายุ ตามระเบียบเกี่ยวกับการออกบัตรประจำตัวคนพิการกำหนดให้
123
03 มี.ค. 2564
56 ขอเชิญชวนให้หน่วยงาน ประชาชนที่มีขยะอันตราย นำขยะอันตราย มารวบรวมไว้ ณ อบต.อุใดเจริญ
120
02 มี.ค. 2564
57 อบจ.สตูลจัดโครงการพัฒนาความรู้ และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
120
01 มี.ค. 2564
58 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
01 มี.ค. 2564
59 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
134
25 ก.พ. 2564
60 ธนาคารกรุงไทย จะออกหน่วยเคลื่อนที่ลงทะเบียนโครงการเราชนะ กลุ่มเปราะบาง หรือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน และกลุ่มที่ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน
136
25 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24