ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผัง 120 ซอยในกลุ่ม 30 หมู่ที่ 7 โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
34
31 ม.ค. 2561
52 การขายทอดตลาดพัสดุ ครภัณฑ์ชำรุด ดาวน์โหลดเอกสาร
70
22 ม.ค. 2561
53 เรียนเชิญ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
11 ม.ค. 2561
54 ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ดาวน์โหลดเอกสาร
25
07 ธ.ค. 2560
55 สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
29 พ.ย. 2560
56 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ เรื่อง รายงานแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
11 ต.ค. 2560
57 เชิญเข้าร่วมกิจกรรมตามรอยพระบาทยาตรา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 วันที่ 9 กันยายน 2560 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา บ้านไร่สาธิต หมู่ที่ 9 ตำบลอุใด ดาวน์โหลดเอกสาร
36
07 ก.ย. 2560
58 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
61
23 ส.ค. 2560
59 วินัยและการรักษาวินัย ดาวน์โหลดเอกสาร
46
23 ส.ค. 2560
60 แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
08 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15