ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
578
04 มี.ค. 2564
62 ผู้ที่จะรับเงินเบี้ยความพิการได้ จะต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ และบัตรประจำตัวคนพิการต้องไม่หมดอายุ ตามระเบียบเกี่ยวกับการออกบัตรประจำตัวคนพิการกำหนดให้
175
03 มี.ค. 2564
63 ขอเชิญชวนให้หน่วยงาน ประชาชนที่มีขยะอันตราย นำขยะอันตราย มารวบรวมไว้ ณ อบต.อุใดเจริญ
169
02 มี.ค. 2564
64 อบจ.สตูลจัดโครงการพัฒนาความรู้ และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
169
01 มี.ค. 2564
65 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
01 มี.ค. 2564
66 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
190
25 ก.พ. 2564
67 ธนาคารกรุงไทย จะออกหน่วยเคลื่อนที่ลงทะเบียนโครงการเราชนะ กลุ่มเปราะบาง หรือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน และกลุ่มที่ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน
188
25 ก.พ. 2564
68 ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง) ในพื้นที่ ตำบลอุใดเจริญ ดาวน์โหลดเอกสาร
139
18 ก.พ. 2564
69 ประกาศจุฬาราชมนตรี มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ว่าด้วยการละหมาดวันศุกร์
169
08 ม.ค. 2564
70 ประกาศขายพัสดุ เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
198
29 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25