ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ธนาคารกรุงไทย จะออกหน่วยเคลื่อนที่ลงทะเบียนโครงการเราชนะ กลุ่มเปราะบาง หรือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน และกลุ่มที่ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน
206
25 ก.พ. 2564
72 ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง) ในพื้นที่ ตำบลอุใดเจริญ ดาวน์โหลดเอกสาร
156
18 ก.พ. 2564
73 ประกาศจุฬาราชมนตรี มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ว่าด้วยการละหมาดวันศุกร์
182
08 ม.ค. 2564
74 ประกาศขายพัสดุ เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
214
29 ธ.ค. 2563
75 อัตราภาษีป้ายใหม่ ประจำปี2564
243
04 ธ.ค. 2563
76 ขอขยายเวลาประกาศบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ 2564 ชุดที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
01 ธ.ค. 2563
77 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ 2564 ชุดที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
30 พ.ย. 2563
78 การดำเนินการเปลี่ยนแปลงในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
245
04 พ.ย. 2563
79 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กิจกรรมขยะอันตรายมีค่า ดาวน์โหลดเอกสาร
181
20 ต.ค. 2563
80 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ 2564 ชุดที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
20 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26