ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ขยายเวลาการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 1 คน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
17 ส.ค. 2563
82 ผลการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
242
14 ส.ค. 2563
83 ให้บริการทำหมันสัตว์ (สุนัข - แมว) ดาวน์โหลดเอกสาร
260
12 ส.ค. 2563
84 รวบรวมขยะอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
207
12 ส.ค. 2563
85 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
150
11 ส.ค. 2563
86 รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
05 ส.ค. 2563
87 รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
252
01 ส.ค. 2563
88 เชิญชวนบุคลากรทุกภาคส่วนและประชาชน แต่งการด้วยเสื้อสีเหลือง ดาวน์โหลดเอกสาร
123
17 ก.ค. 2563
89 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
182
29 มิ.ย. 2563
90 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น
194
15 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24