ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับดัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
09 ต.ค. 2563
2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
05 ต.ค. 2563
3 เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผัง 1 หมู่ที่ 1 - บ้านผัง 42 หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
23 ก.ย. 2563
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
16 ก.ย. 2563
5 เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผัง 3 ซอยข้างวัด หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
09 ก.ย. 2563
6 เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
02 ก.ย. 2563
7 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
02 ก.ย. 2563
8 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
08 ส.ค. 2563
9 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
03 ส.ค. 2563
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
03 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13