ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
21 ส.ค. 2562
2 โครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ดาวน์โหลดเอกสาร
55
17 พ.ค. 2562
3 เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านผัง 31 หมู่ที่ 5 - บ้านผัง 2 หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
07 มี.ค. 2562
4 เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านผัง 34 หมู่ที่ 2 - บ้านผัง 36 หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
07 มี.ค. 2562
5 เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกทางหลวง 4137 - บ้านอุใดเจริญ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
07 มี.ค. 2562
6 ประกาศผลผู้ชนะการการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
04 มี.ค. 2562
7 เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกลีด สายบ้านคลองลำโลน ม.5-บ้านผัง 41 ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
22 ก.พ. 2562
8 เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านอุใดเหนือ หมู่ที่6 - บ้านสี่แยกอุใด หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
09 ม.ค. 2562
9 หลักเกณฑ์การคำนวนราคากลางจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านผัง 34 หมู่ที่ 2 - บ้านผัง 36 หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
24 พ.ค. 2561
10 เผยแพร่ราคากลางจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านผัง 34 หมู่ที่ 2 - บ้านผัง 36 หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
24 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10