ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านผัง 120 ซอยในกลุ่ม 30 หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
21 ส.ค. 2558
132 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านผัง 121 หมู่ที่ 4 – บ้านผัง 4 หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
2610
21 ส.ค. 2558
133 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.2)(ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
173
11 ส.ค. 2558
134 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.2) ดาวน์โหลดเอกสาร
177
26 มิ.ย. 2558
135 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.2) ดาวน์โหลดเอกสาร
196
26 มิ.ย. 2558
136 โครงการก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา บ้านไร่สาธิต หมู่ที่ 9 (งานจัดสวนบริเวณสระเก็บน้ำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
179
04 มิ.ย. 2558
137 โครงการก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา บ้านไร่สาธิต หมู่ที่ 9 (งานเรียงหินบริเวณสระเก็บน้ำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
153
04 มิ.ย. 2558
138 โครงการก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา บ้านไร่สาธิต หมู่ที่ 9 (งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
451
04 มิ.ย. 2558
139 สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(Cape Seal) สายบ้านผัง 42 - บ้านผัง 1 หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
727
29 ส.ค. 2554
140 ประกาศผลจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านผัง 1 - 42 หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
463
09 พ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15