ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผัง 1 หมู่ที่ 1 - บ้านผัง 42 หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
23 ก.ย. 2563
22 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
16 ก.ย. 2563
23 เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผัง 3 ซอยข้างวัด หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
09 ก.ย. 2563
24 เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
02 ก.ย. 2563
25 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
02 ก.ย. 2563
26 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
08 ส.ค. 2563
27 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
03 ส.ค. 2563
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
03 ก.ค. 2563
29 เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุใดเจริญ บ้านผัง 3 หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
30 มิ.ย. 2563
30 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2563 ถึงเดือน มิถุนายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
116
15 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15