ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
04 มิ.ย. 2563
32 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
10 พ.ค. 2563
33 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
144
28 เม.ย. 2563
34 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
07 เม.ย. 2563
35 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
03 เม.ย. 2563
36 เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านผัง 34 หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
31 มี.ค. 2563
37 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
07 มี.ค. 2563
38 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
05 ก.พ. 2563
39 เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผัง 4 หมู่ที่ 9 - บ้านอุใดเหนือ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
05 ก.พ. 2563
40 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
188
13 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15